Disclaimer

eFeen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden, waaronder inbegrepen typefouten, zijn echter niet uit te sluiten en aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

eFeen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het Internet. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als persoonlijk advies.

Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk, op maat gesneden advies contact op te nemen met eFeen. Indien u uitsluitend op basis van de informatie op deze website, of die welke via links naar andere sites indirect door eFeen wordt verstrekt of beschikbaar gemaakt, de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk.


Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van eFeen worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat het copyright volledig wordt erkend.

Zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan om de inhoud van de webpagina’s op enigerlei wijze te kopieëren, uit te zenden, op te slaan (op geen enkel medium), in het openbaar te vertonen of aan te passen, voor een ander dan het hiervoor beschreven doel.

Onder geen voorwaarde mag materiaal worden gepubliceerd, gebruikt of verkocht voor commerciële doeleinden of met het doel om hierbij financieel gewin te realiseren.


Privacybeleid

eFeen respecteert de privacy van alle bezoekers – uw bezoeken aan onze website zijn anoniem. eFeen verzamelt, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt eFeen deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om u gevraagde en relevante informatie te verstrekken.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en door eFeen ook niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Door het verstrekken van uw gegevens gaat u er mee akkoord dat de door u vermeldde persoonsgegevens door eFeen kunnen worden opgenomen in een bestand van persoonsgegevens dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die door het Europees Parlement is vastgesteld onder nummer (EU) 2016/679.

Uw gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig in het kader van een (eventuele) overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden de daaraan gerelateerde gegevens niet langer dan volgens de dan van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn opgeslagen.

Rechten

U hebt het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Tevens hebt u ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het rectificeren van uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten wissen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, of als u wilt dat wij uw gegevens aanpassen of wissen, dan kunt u een inzageverzoek doen via info AT efeen DOT nl. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Services van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op services van derden of op sites die via hier geplaatste links kunnen worden bezocht. eFeen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze opnieuw te raadplegen zodra u opnieuw uw gegevens invult, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen en zij worden u op verzoek toegezonden.